Tijdens de komende Pinksterdagen (zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 mei) worden in Hamont voor de 29 ste maal de Internationale Mars- en Showwedstrijden der Lage Landen georganiseerd. Het feestelijke muzikale weekend gaat zoals steeds van start met een grandioze Internationale Taptoe op zaterdagavond. Dit jaar wist de organisatie een heel bijzonder korps te strikken: het Trompetterkorps van het Koninklijke Escorte te paard van de Federale Politie… en dàt is wel héél bijzonder!

Het Koninklijke Escorte bestaat 80 jaar!

U heeft ze ongetwijfeld al ooit op televisie gezien bij het nationale defilé op 21 juli, de nationale feestdag in België. 132 ruiters in statige uniformen escorteren de Koning en de Koningin tot aan de koninklijke tribune onder applaus van de menigte. Eén onderdeel of détachement van dit Koninklijke Escorte is het Trompetterkorps. Het is een compact korps van een 10-tal ruiters dat met trompetgeschal de komst van het vorstenpaar aankondigt. Het Koninklijke Escorte te paard is een onderdeel van de Federale Politie en viert dit jaar zijn 80 ste verjaardag. Het is naar aanleiding van dàt jubileum dat het Trompetterkorps graag bereid was om naar de Taptoe Hamont te komen.

Een rijke geschiedenis

Al van in de 15 de -16 de eeuw zorgden speciale escortes voor de persoonlijke veiligheid van koningen in onze contreien. Dat gebeurde toen uiteraard o.a. met militaire ruiters te paard. In het begin van de 20 ste eeuw werd het leger evenwel steevast gemotoriseerd en daarom werd in 1938 de taak van escorte te paard overgedragen aan de toenmalige rijkswacht die als enige militaire eenheid nog over paarden beschikte. Vandaag maakt het Koninklijke Escorte deel uit van de Federale Politie. De ruiters zijn een onderdeel van de ‘Dienst Openbare Veiligheid’. Naast de prestigieuze taak in het Koninklijke Escorte, beantwoorden deze ruiters jaarlijks aan meer dan 3500 steunverzoeken en voeren dagelijks patrouilles uit in het gehele land en verzekeren de veiligheid op de vele nationaal georganiseerde evenementen, zoals o.m. voetbalwedstrijden, festivals, …

Trompetterkorps

Het Trompetterkorps van het Koninklijke Escorte bestaat zonder uitzondering uit politieagenten die naast hun specialisatie tot ruiter ook een opleiding tot Trompetter hebben gevolgd binnen de schoot van de Federale Politie. Zij bespelen een ruiterijtrompet (zonder pistons) en brengen typische cavaleriemarsen. De voltallige Escorte formatie bestaat uit 10 Trompetters, 1 Bas trompet, 1 Hoorn en een Paukenist , allen onder leiding van de Chef Kliek.

Toestemming van Koning Filip

Bij het uitvoeren van hun normale politietaken dragen de agenten de normale politieuitrusting, weliswaar aangepast om zich comfortabel te paard te bewegen. Enkel bij zeer speciale gelegenheden verschijnen de ruiters van de federale politie in hun prachtige gala-uniform. Dat gebeurt maar enkele keren per jaar, voor het escorteren van ons vorstenpaar bij de nationale feestdag of een koninklijke huwelijk of begrafenis, alsook bij een bezoek van buitenlandse staatshoofden. Het is dan ook hoogst uitzonderlijk, en slechts na expliciete toestemming van ZKH, Koning Filip, dat zij voor het publiek zullen optreden in het uniform van het Koninklijke Escorte te Paard. Toch wel een bijzonder unieke gelegenheid voor ons stadje waarvoor de organisatie bijzonder erkentelijk is. Het gala-uniform verwijst naar de militaire tradities van België en is geïnspireerd op dat van de keurtroepen van de Franse Keizerlijke Wacht van Napoleon. Iedereen herkent ongetwijfeld de opvallende grote berenmuts die bovenop aan de linkerzijde versierd is met de typische rode vederbos. Bij de commandant van het Escorte is de vederbos wit.